ارتباط با ما 05138694637

خدمات

زمان مطالعه: 2 دقیقه

یکی از نکات مهم در رابطه با کشاورزی در ایران ، سنتی بودن بخش قابل توجهی از آن است . این شیوه کشاورزی علاوه بر کاهش میزان تولید باعث ایجاد خساراتی در محیط زیست خصوصا منابع آب زیرزمینی شده است . یکی از راه های مفید و شاید بهترین آنها برای برون رفت از این مشکل، مدرنیزاسیون کشاورزی در کشور است
کشاورزان سنتی منابع موجود مانند زمین ، خاک و بذر را برای تولید و پرورش آنچه که طبیعت اجازه می دهد به کار می برند . در این روش از فرآیندهای متعارفی برای انتخاب زمین ، نوع بذر ، نحوه کاشت و محافظت در برابر گیاهان و حیوانات استفاده می شود . میزان تولید در چنین سیستم هایی در وهله اول به حاصلخیزی خاک و شرایط آب و هوایی بستگی دارد . در این روش میزان بهره وری یا ثابت است و یا از رشد کمی برخوردار است .
کشاورزی مدرن رویکردی در حال تحول در نوآوری های کشاورزی و شیوه های کشاورزی است که به کشاورزان کمک می کند تا بهره وری تولید را افزایش داده و میزان مصرف منابع طبیعی مانند آب ، خاک ، انرژی … را کاهش دهند .
آموزش کشاورزان و تولیدکنندگان در حال حاضر بزرگترین چالش موجود در کشور است . ما در مزرعه جادویی در تلاشیم با آموزش روش های مدرن به کشاورزان عزیز موجب افزایش محصول و افزایش کیفیت محصولات کشاورزی شویم.

یکی از خدمات مزرعه جادویی ارائه برنامه تخصصی کشت برای هر مزرعه متناسب با ویژگی ها و اقلیم آن منطقه میباشد.
برای استفاده از این برنامه کارشناسان و مهندسین باتجربه و زبده با شما بصورت تلفنی در ارتباط خواهند بود پس از تکمیل فرم اطلاعات اولیه از شما کشاورز عزیز درخواست میشود آنالیز خاک و آب و همچنین دوره تناوب زراعی مزرعه خود را ارسال نمایید.
پس از بررسی های دقیق و علمی مهندسین روی آنالیز و دوره تناوب مزرعه به شما برنامه کشت که شامل :
اصلاح و تکمیل تناوب زراعی
خاکورزی حفاظتی (آماده سازی خاک برای کشت به گونه ای که از تخریب خاک جلوگیری شود)
کنترل علفهای هرز (با استفاده از دستورالعمل های مدیریتی و اقدامات به زراعی با اولویت پرهیز از مصرف علف کش های شیمیایی)
انتخاب نوع بذر و نهال (با توجه به پتانسیل های مزرعه و نوع اقلیم)
مراقبت های حین کشت و تغذیه (متناسب با آنالیز خاک و نوع کشت بهترین فرمول کودی مبتنی بر فرمول های ارگانیک )
پیشگیری و کنترل ارگانیک آفات و بیماریها (ابتدا با تغذیه مناسب و مقاوم سازی گیاهان در برابر عوامل خسارت زا سپس استفاده از عوامل بیولوژیک کنترل کننده آفات و بیماری ها)