روت هیلر

توضیحات

کود آلی روت هیلر هزارگل

دارای ترکیبات مفید و موثری است که کاربرد های زیادی دارد:

ویژگی ها محصول

افزایش مقاومت در برابر گرما، سرما، خشکی و شوری خاک
افزایش مقاومت در برابر پاتوژن ها
افزایش مقاومت در برابر کنه و شته
افزایش گلدهی و میوه
رشد و تقویت ساقه و برگها
تنظیم متابولیسم آب و مواد معدنی

اصلاح کننده  و حاصل خیز کننده خاک

وجود فولوویک اسید، هیومیک اسید، سیتریک اسید و اسیدهای ارگانیک چند عاملی و آمینواسید ها

پ  هاش اسیدی  این کود موجب حل شدن و در دسترس قرار گرفتن عناصر معدنی خاک از  جمله فسفات، پتاسیم، آهن، روی، منگنز، کلسیم، منیزیم و نظایر آن شده است،  بنابراین صرفه جویی زیادی در مصرف این کودها در خاک حاصل می‌شود،

اثرات بیولوژیک:

ترکیبات  آلی موجود در کود آلی روت هیلر رگبار، برای میکروارگانیسم های مفید خاک   تثبیت کننده های ازت، یک منبع غذایی مفید است و تثبیت کننده های ازت چه از  نوع آزاد و چه ریزوبیوم های مستقر در گره های ریشه را بشدت افزایش می‌دهد و  از این طریق میتوان نیاز به کودهای ازته را تا صددرصد تامین نمود،

این کود از تلفات ناشی از آبشویی کودهای ازته جلوگیری می‌کند.

اثرات ضد شوری:

مواد  آلی موجود در کود آلی رگبار موجب بهم چسبیدن دان خاک و بازسازی ساختمان  تخریب شده خاک ناشی از شوری و قلیائیت خاک میشود، ذرات آلی این کود، کلویید  های تخریب شده و پراکنده خاک را ترمیم می‌کند و کلسیم و پتاسیم موجود در  آن، سدیم انباشته در خاک را از کلویید ها و رس خاک، خارج می‌کند و در اطراف  ریشه از اثرات سمی سدیم بر ریشه می کاهد.

سایر اثرات مفید کود آلی روت هیلر رگبار:

افزایش ظرفیت نگهداری آب در خاک و صرفه جویی در مصرف آب

اصلاح  ساختمان خاک و تسهیل و بهبود عملیات خاک‌ورزی، اجرای شخم با انرژی کمتر و  جلوگیری از ایجاد کلوخه و ناهمواری در عملیات شخم و شیار

افزایش ظرفیت نگهداری مواد معدنی و مغذی در خاک و صرفه جویی در مصرف کودهای شیمیایی

۲- بعنوان یک کود، تامین کننده عناصر معدنی مورد نیاز گیاهان است،

تمام عناصر معدنی کمابیش در این کود وجود دارد، در این کود ۶-۸ درصد پتاسیم، ۲-۳ درصد کلسیم، آهن، روی، منگنز، منیزیم و…

که  همگی آنها بصورت کمپلکس و کلات شده با ارگانیک اسیدهای موجود در عصاره  مخمر، با قابلیت دسترسی بالا و پایدار در خاکهای شور و قلیایی وجود دارد.

۳- کود آلی روت هیلر رگبار بعنوان تنظیم کننده متابولیسم و رشد گیاهان:

با  وجود ترکیب کامل از تمام ۱۸ نوع آمینواسید، اسیدهای سیتریک و سایر اسیدهای  ارگانیک، انواع ویتامین ها و تنظیم کننده های رشد طبیعی در این کود، شاهد  افزایش چشمگیری در رشد ریشه ها و سرعت بالای رشد در گیاهان هستیم،

در  خاک هایی که بدلیل شوری آب و خاک، ریشه مسموم شده و  درختان باغ و گیاهان  مزرعه، در حال خشکیدن باشد، استفاده از کود آلی روت هیلر رگبار، ریشه ها را  درمان و ترمیم می‌کند،

صفت روت هیلر برای این کود بدلیل نجات چند صد  هکتار باغات خشکیده از خطر قلع و قمع در خراسان جنوبی و بازیابی درختان و  رساندن باغ به رکورد های بالای تولید پسته، اطلاق می شود.

کود آلی رگبار را میتوان جایگزین بسیاری از کودهای موجود نمود،

بالاترین درصد ماده آلی (۴۳-۴۵درصد) در‌ مقایسه با کودهای آلی دیگر که بیش از دو برابر مایع مرغی است

مقدار و تعداد و کیفیت آمینواسید های کود آلی رگبار از هر کود مایع دیگر بیشتر است. (۱۸ نوع آمینواسید و ۳۴ درصد)

درصد بالاتر فولوویک اسید در مقایسه با هیومیک های رایج

خاصیت اسیدی کود آلی رگبار (پ هاش حدود ۴) نسبت به مایع مرغی و هیومیک های رایج که پ هاش قلیایی ۹-۱۱ دارند.

تمام ازت موجود در کود آلی رگبار، بصورت آمینواسید است. برخلاف کود مایع مرغی که آمونیاک آزاد دارد.

جذب  و متابولیسم این کود سریع و بدون مصرف انرژی اضافی برای گیاهان است و این  کود را میتوان از جنس شیره پرورده گیاه دانست، برخلاف سایر کودها که  میبایست پس از فعل و انفعالات بیوشیمیایی وارد آوند های آبکش و شیره پرورده  گیاه شوند،

با مصرف کود آلی هزارگل، استفاده از ترکیبات کودی دیگر  از جمله ازت (بصورت کلی)، کلسیم، آهن و منگنز و منیزیم و پتاسیم (تا حدودی)  مرتفع و مصرف کودهای فسفاته تا پنجاه درصد کاهش می‌یابد.

ارزش مولکولی کود آلی رگبار، بسیار بالا است و صدها ترکیب آلی و معدنی سودمند را در خود جای داده است